AIKA所有作品封面番号

AIKA所有作品封面番号

世徒云《序例》为叔和之文,而不知仲景之书,皆系叔和改换,独为伤寒立论。结胸,理中丸。

少阴四逆,小便自利,虚寒也,四逆汤及真武汤去茯苓;小便秘或赤,知内有热也;小便自利,其人如狂,小腹满,知不为热,乃蓄血也。 微呕是喜呕之兆,支结是痞满之始,即阳微结之谓,是半在表半在里也。

外症初起,有麻黄、桂枝之分。上条言症而不及治。

乃后人专为伤寒着书,自朱奉议出而伤寒之书日多,而伤寒之病日混。此能食而利亦谓之结者,是结在无形之气分,五脏不通,故曰藏结。

故君葛根之轻清以解肌,佐连、芩之苦寒以清里,甘草之甘平以和中,喘自除而利自止,脉自舒而表自解,与补中逐邪之法迥别。三者能开能阖,开之可见,阖之不见,恰合为枢之象。

若欲下之,有踌躇顾虑之意。 本方重在汗出,汗不太阳病,外证未解,脉浮弱者,当以汗解,宜桂枝汤。

Leave a Reply